vay vốn, vay von, vay ngân hàng, vay ngan hang, vay tiền, vay tien, vay vốn ngân hàng, vay von ngan hang

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

                        chung minh tai chinh, chung minh so du, chung minh nang luc, chung minh tai khoan, chung minh von kinh doanh, bao lanh thanh toan, xac nhan so du, xac nhan tai chinh, xac nhan tai khoan, bao lanh du hoc, bao lanh du lich               

     . Vay mua nhà - mua Oto
     Tiêu dùng - thấu chi
     . Bổ sung vốn kinh doanh, lưu động.
     . Vay sữa nhà - góp vốn
     .........................................
 ( Bao phương án vay - không cần giấy phép ĐKKD - chỉ cần tài sản đảm bảo đủ, chủ quyền diện tích nhỏ dưới 20 m2, khách hàng nợ xấu nhóm 3 -> 4 )

............................................................................................
2. Giải chấp đáo hạn ngân hàng, đảo nợ
      . Cho vay giải chấp - đáo hạn phí 0,4% ngày.
      . Giải quyết nhanh gọn trong ngày. 
............................................................................................
      Nếu những hồ sơ không đủ điều kiện vay bên ngân hàng. Công ty có sẵn nguồn tiền nhàn rỗi trên 50 tỷ, cần cho vay tư nhân chính chủ tiền cho vay ( lãi suất 3 - 3.5%tháng )
............................................................................................
    .Cho mượn tiền  mở sổ tiết kiệm - đối ứng. (  cho mượn tiền )
    .Chứng minh số dư cụ thể cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.
    .Chứng minh tài chính du học. (  cho mượn tiền )
    .Chứng minh vốn điều lệ cho công ty. ( cho mượn tiền )
                         ( Số tiền cần chứng minh không hạn chế )
............................................................................................
6. Hợp thức hóa các giấy tờ đất đai, tài chính
     . Giấy phép xây dựng
     . Sổ đỏ - sổ hồng
     . Thừa kế - phân chia - từ bỏ - di chúc ( di sản )
............................................................................................ 
7. Giấy phép kinh doanh các ngành nghề khó làm
   karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhà thuốc....công ty bảo vệ, cty BĐS